4.Sınıf İnsan Hakları İnanlar Eşittir Konu özeti

Dosya Detay Sayfası

4.Sınıf İnsan Hakları İnanlar Eşittir Konu özeti
Dosya Detay
Boyut 0.11 MB
Tarih 12.02.2020
Hit 73
Ekleyen mbozkurt
Kategori 4.Sınıf İnsan Hakları Konu Özetleri

3.Ünite : Adalet ve Eşitlik Konu : İnsanlar Eşittir Toplumsal yaşamda bireyler arasında haklar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların ortadan kaldırılması eşitlik ilkesi ile mümkündür. Eşitliğin sağlandığı bir toplumda yasa ve kurallar herkese eşit bir şekilde uygulanır. Yasalar önünde hiç kimseye onun bireysel özellikleri ve toplum içindeki konumuna bakılıp ayrıcalık tanınamaz. Toplumun her kesiminden kişiler kanun önünde hakkını arayabilir. Yukardaki görselde kanun önünde herkesin eşit olduğu betimlenmektedir. Aynı zamanda gerekli nitelikleri taşıyan bütün vatandaşlar seçme ve seçilme haklarını eşit şekilde kullanabilir, toplum hizmetine katılabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesine göre: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Toplumda eşitlik yasalar ve kurallarla sağlanıp güvence altına alınır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Her çocuğun eğitim hakkı vardır. Anayasamıza göre ilk ve ortaöğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.

4.Sınıf İnsan Hakları İnanlar Eşittir Konu özeti

Yukarı